top of page

הדרכות דיגיטליות

ההדרכה הדיגיטלית מאפשרת לך לבחור את הזמן המתאים לחוות את תהליך בקלפים.

אך מעבר לכך, יש בחוויה של הדרכה דיגיטלית, הזדמנות מיוחדת.

עבודה עצמית באמצעות הנחייה והכוונה מאפשרת לנו להסיר מעלינו מנגנונים שעשויים לעלות במצבים אחרים

ובאמת להתמסר לתהליך.

ההדרכה הייחודית כוללת לא רק מבנה של תהליך ואפשרות לבחירת קלפים, אלא שאלות להתבוננות והעמקה.

כל שאלה, השתהות, היא דרך להרחיב התבוננות, לצאת מתבניות והרגלים ולאפשרות למחשבות ותובנות לעלות מהחלקים הלא-מודעים בתוכנו – חוויה עמוקה ומצמיחה כשלעצמה.

מקיפאון לצמיחה-

הדרכה עם קלפי משחק האימון

של ®Points of You

ההדרכה הזו נוצרה מתוך חיבור לתדר של האביב, אבל היא מתאימה בכל מצב בו אנו חווים תקיעות רצון לפרוח.

האביב מביא איתו אנרגיה של צמיחה, של התחדשות. יציאה מחודשי החורף והקיפאון שבא איתם.

חלקנו עסוקים בסידור וניקוי הבית, מין החפצים שאנחנו לא צריכים, מרוק פינות נסתרות.

אבל אנחנו מבינים שהניקיון שחשוב לא פחות, הוא הניקיון הפנימי-חיפוש בתוכנו של רגשות, מחשבות, תחושות, כאבים מיותרים, מכבידים, כאלו שאין לנו כבר צורך בהם ופתיחת מרחב פנימי לחוויות חדשות, זויות חדשות על עצמנו ובעיקר צמיחה ופריחה.

ההדרכה הזו היא הזדמנות לאוורר את המרחב הפנימי. להכיר בקיומם של רצונות, צרכים, שאיפות ולפזר מחסומים ישנים.

אין צורך בידע מוקדם או הכרות עם הקלפים וקלפים לבחירה יוצגו בהדרכה.

bottom of page